Smuteční vazby

Poslední rozloučení s našimi milovanými je především záležitostí našich srdcí...  Květinami se srdcí dotýkáme. Proto i zde jsou výrazem naší lásky k zesnulému..